Rowerem

Dla rowerzystów dostępna jest cała sieć nowych ścieżek rowerowych licząca blisko 3 km, skomunikowana z systemem istniejących już, miejskich ścieżek rowerowych. Pod Mostem Dworcowym zlokalizowano nowy,  pojemny Parking Rowerowy. Wjazd także ulicą Składową.